[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

Button3 Button2 Button3
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ


linklocal
;
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

  หมวดหมู่ : บริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศผลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
โดย : admin
เข้าชม : 16
พุธ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2563)
****************************
                   
ตามประกาศกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำหนดโควตา 
และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2559 ลงวันที่  11  มกราคม  2559  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย    เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2559  ลงวันที่  11  มกราคม  2559             
 
บัดนี้    คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม 2563)  ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  เรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  จึงขอประกาศผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่  12  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563
 
                                                                    (ลงชื่อ)
(นายวิมล  ตาเมืองมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2563
ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
 
 
ชื่อ  -  นามสกุล
เงินเดือน
ปัจจุบัน
(บาท)
คะแนน
ประเมิน
(ร้อยละ)
ประจำปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2563)
วงเงินที่ใช้
(บาท)

ขั้น

เงินเดือนที่ปรับใหม่
(บาท)
1. น.ส.พณัฐกมล  บุญสูง 
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
2. น.ส.ธนาภา  ถิ่นสุข
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)
41,930.00
 
34,680.00
92.20
 
91.60
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
43,300.00
 
35,770.00
1,370.00
 
1,090.00
สำนักปลัด  อบต.
3. น.ส.ปรียาภรณ์  แก้วร่วมวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไปต้น)
4. น.ส.เพ็ญพักตร์  บุญสูง
(นักจัดการงานทั่วไป ชก.)
5. น.ส.มนัสชนก  ยาวิใจ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.)
6. น.ส.วัฒนิดา สุรินทรต๊ะ
(นักพัฒนาชุมชน ชก.)
7. นายวีรภัฏศาสตรา ธนอัคราพงษ์
(จพง.ธุรการ ชง.)
8. นายวิสิทธิ์ หมูหล้า
(จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.)
 
32,450.00
 
31,340.00
 
28,030.00
 
25,470.00
 
16,190.00
 
16,340.00
 
91.40
 
91.80
 
90.60
 
91.20
 
90.20
 
90.60
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
33,560.00
 
32,450.00
 
29,110.00
 
26,460.00
 
16,920.00
 
16,960.00
 
1,110.00
 
1,110.00
 
1,080.00
 
990.00
 
730.00
 
620.00
กองคลัง
9. นางกัญจนา  มหากันธา
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังต้น)
 
33,000.00
 
91.40
 
1.0 ขั้น
 
34,110.00
 
1,110.00
10. น.ส.วลีทิพย์ เลิศทรัพย์ไพศาล
(นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก.)
11. น.ส.รัตน์ติกาล  หอมอบ
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.)
30,220.00
 
17,570.00
91.00
 
90.40
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
31,340.00
 
18,200.00
1,120.00
 
630.00
กองช่าง
12. นายวรพงษ์ แสนขัติ
(นายช่างโยธา ชง.)
13. นายกิตติพงษ์ หมื่นเกี๋ยง
(นายช่างโยธา ชง.)
 
24,730.00
 
22,040.00
 
90.60
 
90.40
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
25,660.00
 
22,920.00
 
930.00
 
880.00
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14. น.ส.สกุลนา  ใจมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาต้น)
15. นายประจวบ มาลานัน
(นักวิชาการศึกษา ชก.)
16. น.ส.ปราณี อุดออน
(เจ้าพนักงานธุรการ ปง.)
 
27,480.00
 
 
34,680.00
 
16,340.00
 
90.60
 
 
90.40
 
90.80
 
1.0 ขั้น
 
 
1.0 ขั้น
 
1.0 ขั้น
 
28,560.00
 
 
35,770.00
 
16,960.0
 
1,080.00
 
 
1,090.00
 
620.00
หน่วยตรวจสอบภายใน
17. น.ส.พรรณณิภา เบ็ญจวรรณ
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก.)
 
26,980.00
 
91.20
 
1.0 ขั้น
 
28,030.00
 
1,050.00

 
 (ลงชื่อ)                             
                                                          (นายวิมล  ตาเมืองมูล)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บริหารงานบุคคล5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15/ม.ค./2564
      แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5/ม.ค./2564
      ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21/ธ.ค./2563
      ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 16/ธ.ค./2563
      ประกาศการร้องอุทธรณ์ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 16/ธ.ค./2563