[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

Button3 Button2 Button3
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ


linklocal
;
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
งานจัดเก็บรายได้  
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
เงินภาษีทุกบาท พัฒนาท้องถิ่นเราให้ก้าวไกล


"ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จัดเก็บเองได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่"

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัท ห้างร้าน ร้านขายสินค้า ฟาร์ม โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณที่ใช้ต่อเนื่องจากโรงเรือน ฯลฯ

อัตราค่าภาษี
คิดเป็นร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี
ค่ารายปี คือ จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจแจ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ แล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแบบแสดงรายการและแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้แก่ผู้รับประเมินทราบ
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

การอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
อัตราค่าปรับ
ถ้ามิได้ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เพิ่มจำนวนขึ้นดังนี้
(1) ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนด ให้คิดเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง
(2) ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง
(3) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้าง
(4) ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้าง

บทกำหนดโทษ
(1) ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200.- บาท เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
(2) ผู้ใดรู้หรือจงใจละไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานซักถาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500.- บาท
(3) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ นำพยานเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน มีความผิดต้องระวางโทษปรับจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(4) ผู้ใดเจตนาโดยความเท็จ เจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน มีความผิดต้องระวางโทษปรับจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
ปรับไม่เกิน 500.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีป้าย
เป็นภาษที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดง ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณากิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ

อัตราภาษี
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษณต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20.- บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเมตร
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200.- บาท
ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นปี

ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ให

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี โดยเสียรายปี ยกเว้นภาษีป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือแก้ไขข้อความ ภาพ ในป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าค่าภาษีป้ายเกิน 3,000.- บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันได้

การยื่นอุทธรณ์
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 นาที ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับ 1,000 - 10,000 บาท
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ - ที่อยู่ เจ้าของป้าย เป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับ วันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
7. ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน ซึ่ง ใช้เป็นที่นา ไร่ สวน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้มีกรรมสิทธ์ถือครองที่ดินมีหน้าที่ต้องชำระภาษี

อัตราภาษี
1. ที่ดินซึ่งใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุก ให้เสียกึ่งอัตราของบัญชีอัตราภาษี แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสีย อย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท
2. ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินให้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
- ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนมกราคม - เมษายน โดยยื่นปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบประเมินใช้ได้สี่ปีนับจากที่ประเมินปีแรก
- หากเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลง
- เจ้าของที่ดินผู้ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุการลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทำให้อัตราภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินผู้นั้นแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษภายในเดือนเมษายนของทุกปี

ค่าเงินเพิ่ม

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บำรุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงาน ประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถีงการละเว้นนั้น ให้เสียเพิ่มร้อยละห้าของาจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภาษี
เพิ่มอีกร้อยละ 10 ของภาษีบำรุงท้องที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อน ที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ โดยทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม

การอุทธรณ์
เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ท โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

บทกำหนดโทษ
1. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี บำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนงจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ