ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสกุลนา ใจมิภักดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาต้น)
หน้าที่หลัก :นักบริหารการศึกษา
ที่อยู่ :189 ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
Telephone :098-691464
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา